Vårt team

Vi har ett stort team av transkriberare som är är utspridda över hela landet. Just nu är vi ungefär 30 stycken, men siffran varierar lite när någon slutar eller vi nyanställer. De flesta är timanställda men några är även tillsvidareanställda.

Som kund hos oss har du inte någon direkt kontakt med personalen som transkriberar. Trots att vi nästan aldrig träffats så har vi lärt oss att transkribera enligt samma skrivregler vilket gör att du inte ens kommer märka att det är olika personer som transkriberar dina ljudfiler.

Virtuell arbetsplats

Även om vi till största delen sitter ensam rent fysiskt så jobbar vi hela tiden för att det inte ska kännas som ett ensamjobb. Vi använder aktivt intranätet för att ha en kommunikation mellan kollegorna emellan samt mellan cheferna och kollegorna. Alla anställda pratar då och då i telefon med arbetsledningen och då och då träffas vi även fysiskt. Vi är övertygade om att känslan av närhet till företaget gör att vår personal gör ett bättre jobb. Dels för att alla känner sig med motiverade, men också för att kollegorna vet att de hela tiden kan få stöd när de så behöver. Det kan vara allt från att fastna med en komplicerad språklig fråga, till att kunna be om att få lämna över en transkribering som är på en svår dialekt.

Jobba hos oss

Vill du bli en del av vårt Team? Klicka här för att söka jobb hos oss.

Scroll to Top