Svaret beror förstås på vem du frågar. Vissa har lättare för att höra medan andra har lite lättare för fingersättning och skrivteknik, och så vidare. Ett svårt moment är förstås när samtalsdeltagare pratar snabbt och otydligt, gärna i kombination med ett ämne som du har dåliga kunskaper inom. Slarvigt uttalade fackord eller förkortningar försvårar verkligen transkriberingen. Personerna som är på plats uppfattar kanske inte ljudkvalitén lika mycket och de slänger sig med förkortningar och facktermer som de själva är väldigt hemma. Lösningen är ofta att använda Google. Om samtalet handlar om tandkrämer så kan du Googla tandkräm, följt av det du tycker dig höra. Ofta plockar Google fram det rätta ordet åt dig. När samtalsdeltagarna pratar snabbt så får du spola tillbaka mera.

Skrivteknik för effektiv transkribering

Det kan också vara svårt att hitta en bra skrivteknik. Förstås gäller det att ha bästa möjliga tangentbord som du är bekväm med. Det är en svår och viktig avvägning av bestämma hur fort du ska skriva. Det ska förstås gå fort, men ju fortare du skriver desto mer skrivfel blir det. Att ligga på cirka 80 % av sin maximala skrivhastighet kan vara ett sätt att minska antalet felskrivningar och där med antalet gånger som du behöver backa och sudda. Att skriva på 80 % av maxhastigheten kan alltså gå fortare än att hela tiden skriva på högsta hastigheten. Det beror dock lite på vad det är för typ av ljudfil och hur snabbt de pratar.

Categories: Transkribera

Related Posts

Transkribera

Lyssningsminne

Idag bloggar vår kollega Malin Algulin om en fascinerande förmåga hon besitter. ”[…] stan-” ”Staden”, rättade jag min mamma automatiskt. Jag kunde ännu inte läsa men jag visste att det stod ”staden” och inte ”stan” Read more...

Transkribera

God jul och gott nytt år!

Ännu ett transkriberingsår lider mot sitt slut. Vi på Transkribera Mera vill tacka alla våra kunder och transkriberare för ett bra år och vi ser positivt på vårt fortsatte arbete nästa år!

Transkribera

Vad använder ni för programvara när ni transkriberar?

Vi använder Express Scribe. Utöver de vanliga funktionerna som kortkommando för play/stopp och att spola tillbaka tiden så har programmet funktioner för att enkelt lägga in tidskoder i textfilerna. Det går också att ta bort störande Read more...