Sekretess

Det är viktigt för alla som jobbar med känsligt material att verkligen göra vad man kan för att materialet inte kommer i orätta händer. Under de år som vi har jobbat med transkribering så känner vi inte till något exempel där material har hamnat i orätta händer.

Vi har mallar för sekretessavtal och personuppgiftsbiträdesavtal för att du ska känna dig trygg med att allt material hanteras på ett korrekt sätt.

Vi har vår ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget IF.

Tekniska faktorn

Vi använder ett system med SSL krypterad överföring vilket är ett tryggt sätt att överföra filer över Internet. Vi använder inte e-post för att överföra filer; det anses helt enkelt vara ett väldigt osäkert sätt att överföra filer på.

Om du inte litar på filöverföringen över Internet så går det bra att lägga dina filer på ett USB-minne och lämna över det direkt till vår personal som sitter på flera olika ställen i landet. Om vi inte har personal där du bor och jobbar så kan du skicka med rekommenderad post.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Mänskliga faktorn

Det finns alltid en mänsklig faktor i säkerhetsarbetet. Vi har strikta regler för hur vår personal får hantera kundernas material och vi påminner ständigt om detta. Alla anställda är bundna av ett sekretessavtal både under och efter avslutad anställning. Då och då gör vi stickprov för att exempelvis kontrollera att ingen låter webbläsaren spara lösenordet till vårt IT-system. Vi är också väldigt återhållsamma med vad vi berättar om våra uppdrag. När våra kompisar frågar vad vi har för kunder så säger vi ”mest forskare” och går inte in på vilka ämnen som vi transkriberar. Vi raderar filerna när vi är färdiga med dem, både från våra datorer och från IT-systemet. När vi är klara så är det endast kunden som har tillgång till filerna.

Kundens ansvar

Som kund har du också ett ansvar för hur du hanterar materialet. Genom att exempelvis skicka en fil som bifogad fil i e-post så skapar du en större risk för att filen hamnar i orätta händer. Vi uppmanar dig att inte spara ditt lösenord till IT systemet. Var försiktig med dina filer!

Integritetspolicy

Transkribera Mera ägs av Transkribering.nu Sverige AB och jobbar därför efter dess integritetspolicy. Integritetspolicyn är väl genomarbetad för att på alla sätt säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Klicka här för att ta del av integritetspolicyn.

Scroll to Top