Vår transkribering kostar 1 500 kr per ljudtimme. Det innefattar en transkribering med upp till tre deltagare där vi håller isär alla tre deltagarna så att det framgår vem som har sagt vad. Det är samma pris för transkribering på svenska och på engelska.

Vi tar ingen högre kostnad för inspelningar med dålig ljudkvalitet. Dock innebär förstås en dålig inspelning att du får en sämre transkribering. Om vi tycker att ljudkvaliteten är riktigt dålig på en inspelning så kan vi välja att helt avstå från att transkribera den.

Fler medverkande

Om du har en inspelning med fler än tre medverkande så betalar du 200 kr extra per ljudtimme för varje ytterligare medverkande. Fyra medverkande kostar alltså 1 700 kr per ljudtimme och fem medverkande kostar 1 900 kr. Och så vidare. Självklart ingår det att vi särskiljer alla medverkande.

Prisavrundning

Vi avrundar kostnaden till närmaste minut. Så 34 minuter och 29 sekunder blir 34 minuter och kostar 850 kronor medan 34 minuter och 30 sekunder blir 35 minuter och alltså kostar 857 kr.

Moms

Moms tillkommer med 25 %.