Pris

Vår transkribering kostar 1 595 kr per ljudtimme på svenska och 1 695 kr på engelska. Det innefattar en transkribering med upp till två deltagare.

Dåligt ljud, minidebitering

Vid dåligt ljud kan vi i vissa fall förbättra ljudkvaliteten. Då tillkommer 500 kr/ljudtimme. Minidebitering, vi debiterar alltid minst 400 kronor exkl. moms per ljudfil som laddas upp.

Extra detaljerat

Extra detaljerad transkribering kostar 1 895 kr per timme. Då inkluderar vi alla utfyllnadsord, halva meningar och stakningar. Diskreta jakande läten, så som “mm”, från intervjuaren medan respondenten pratar, tas inte med om de inte tillför något till samtalet. Om “mm” används som svar på en fråga eller görs tydligt i en paus hos respondenten eller som inledning till en fråga, så skrivs det med. I övrigt utförs transkriberingen på samma sätt som vår standardtranskribering.

Fler medverkande

Om du har en inspelning med fler än två medverkande så kostar det extra. Du kan välja mellan två prisnivåer.

Om du inte vill att vi ska särskilja varje medverkande så kostar det 100 kr extra per medverkande. Om det är någon som intervjuar en grupp med tre personer så kallar vi dem då bara för intervjuare och respondent, utan att hålla isär respondenterna. Ett samtal med tre personer kostar då 1 695 kr per ljudtimme.

När vi ska särskilja deltagarna så kostar det 200 kr extra per ljudtimme för varje ytterligare medverkande. Tre medverkande kostar alltså 1 795 kr per ljudtimme och fyra medverkande kostar 1995 kr. Vi särskiljer efter bästa förmåga upp till åtta deltagare. Om det är flera medverkande med snarlika röster och som pratar mycket i munnen på varandra så kan det bli i princip omöjligt att särskilja, tyvärr.

Prisavrundning

Vi avrundar kostnaden till närmaste minut. Så 34 minuter och 29 sekunder blir 34 minuter medan 34 minuter och 30 sekunder blir 35 minuter.

Moms

Moms tillkommer med 25 %.

Prisgaranti

Om du hittar en leverantör som erbjuder ett lägre pris än oss, och som uppfyller nedanstående kriterier, så kommer vi erbjuda dig samma pris som du har hittat hos en annan leverantör.

  • Har ett fast pris för transkribering med två deltagare och en noggrannhet som motsvarar våran.
  • Leverantören har varit baserat i Sverige i minst sex månader.
  • Har kapacitet att leverera den volym av transkribering som du efterfrågar.
  • Det fasta priset ligger publikt på leverantörens hemsida.

Scroll to Top