Vår transkribering kostar 1 550 kr per ljudtimme på svenska och 1650 kr på engelska. Det innefattar en transkribering med upp till tre deltagare där vi håller isär alla tre deltagarna så att det framgår vem som har sagt vad. 

Vi tar normalt sett ingen högre kostnad för inspelningar med dålig ljudkvalitet. Dock innebär förstås en dålig inspelning att du får en sämre transkribering. Om vi tycker att ljudkvaliteten är riktigt dålig på en inspelning så kan vi välja att helt avstå från att transkribera den.

Fler medverkande

Om du har en inspelning med fler än tre medverkande så kostar det extra. Du kan välja mellan två prisnivåer.

Om du inte vill att vi ska särskilja varje medverkande så kostar det 100 kr extra per medverkande. Om det är någon som intervjuar en grupp med tre personer så kallar vi dem då bara för intervjuare och respondent, utan att hålla isär respondenterna. Ett samtal med fyra personer kostar då 1 650 kr per ljudtimme.

När vi ska särskilja deltagarna så kostar det 200 kr extra per ljudtimme för varje ytterligare medverkande. Fyra medverkande kostar alltså 1 750 kr per ljudtimme och fem medverkande kostar 1 950 kr. Vi särskiljer efter bästa förmåga upp till åtta deltagare. Om det är flera medverkande med snarlika röster och som pratar mycket i munnen på varandra så kan det bli i princip omöjligt att särskilja, tyvärr.

Prisavrundning

Vi avrundar kostnaden till närmaste minut. Så 34 minuter och 29 sekunder blir 34 minuter medan 34 minuter och 30 sekunder blir 35 minuter.

Moms

Moms tillkommer med 25 %.

Prisgaranti

Om du hittar en leverantör som erbjuder ett lägre pris än oss, och som uppfyller nedanstående kriterier, så kommer vi erbjuda dig samma pris som du har hittat hos en annan leverantör.

  • Har ett fast pris för transkribering med två deltagare och en noggrannhet som motsvarar våran.
  • Leverantören har varit baserat i Sverige i minst sex månader.
  • Har kapacitet att leverera den volym av transkribering som du efterfrågar.
  • Det fasta priset ligger publikt på leverantörens hemsida.