Ljudfiler inspelade via online-möten

Någonting som kan vara väldigt problematiskt för en transkriberare är bakgrundsljud i de inspelade filerna. Det kan ibland vara stört omöjligt att få ordning på en fil som är inspelad i exempelvis en restaurangmiljö, men det kan ibland också vara en sån liten sak som att någon harklar sig och då dränker delar av vad någon annan säger. Det sistnämna gäller framför allt vid intervjuer som utförs via dator eller telefon. Där kan delar av ljud helt försvinna om någon så mycket som instämmande mm:ar med när någon talar. I och med corona-pandemin började fler och fler intervjuer att utföras via dator, så kallade online-möten, då de flesta ville kunna se varandra även om de inte kunde träffas fysiskt. Allt som oftast är ljudet riktigt bra, men det kan fortfarande lätt bli störningar – och om det pratas samtidigt går det inte ens att utröna ett enda ord då ljudet helt enkelt försvinner. Detta blev framför allt tydligast i intervjuer om två personer.

Plötsligt blev gruppintervjuer lättare

Gruppintervjuer är oftast någonting som är ganska problematiskt att transkribera, framför allt om varje individ ska särskiljas. Vid en gruppintervju tenderar man att avbryta, komma med inpass, överrösta med ett skratt och så vidare – vilket så klart är helt normalt att göra i ett samtal. För en transkriberare ställer detta ganska ofta till problem dock, framför allt om det är många som vill göra sina röster hörda och man börjar prata samtidigt. Naturligt blir att ju färre deltagare i en fil, desto lättare att transkribera. Vanligtvis.

I och med att fler intervjuer utfördes online ramlade även gruppintervjuer utförda på detta sätt in – något som tidigare oftast har utförts under fysiska möten. Och oj, vilken skillnad det blev att transkribera dessa! Anledningen? Alla, förutom den som talar, stänger av sin mikrofon. Ingenting kan därmed störa, inte någonting som försiggår hos någon annan av deltagarna hörs, inte ens minsta harkling.

Hur stort problem är bakgrundsljud?

När man transkriberat i några år blir man van vid ljudinspelningar och hur de ”är”, om man kan uttrycka det så. Bakgrundsljud är en del av det, oavsett om det är brusig trafik eller någon som mm:ar med i ett annars tyst rum. Men vad jag insåg med dessa inspelade online-gruppmöten var att det faktiskt inte behövde vara ett problem över huvud taget då bakgrundsljud näst intill kunde upphöra att existera. Så med andra ord – ett plus för möjligheten att kunna mute:a mikrofoner, det gör transkriberingen så mycket bättre! Win-win.

Scroll to Top