Ska du göra en intervjustudie?

Är du på gång att skriva en uppsats eller en rapport funderar du kanske över vilken metod som passar dina syften bäst. Ska du göra en kvalitativ studie vet du att intervjuer är en vanlig metod för att samla in material. Det kan vara djupintervjuer med olika personer eller fokusgrupper med en hel grupp deltagare vid samma tillfälle. För att ta om hand innehållet i samtalen finns huvudsakligen två arbetssätt att välja mellan – föra anteckningar under intervjuns gång eller spela in och bearbeta i efterhand.

Vilket arbetssätt ska du välja?

Det finns fördelar och nackdelar med båda nämnda metoder för bearbetning av intervjumaterial. Att inte behöva sitta och skriva samtidigt som intervjun genomförs har många uppenbara fördelar – intervjupersonen får mer utrymme att prata i sin takt och du som intervjuare kan lättare slappna av och vara mer närvarande i samtalsflödet. Trots detta är skälen som talar för det andra alternativet (att anteckna under tiden) tungt vägande på grund av att inspelat intervjumaterial snabbt blir mycket omfattande och tidskrävande att bearbeta. På ett eller annat sätt behöver ju det som framkommer i intervjun ner på pränt och det snabbaste sättet är sannolikt att skriva ner det viktigaste som anteckningar direkt under intervjun. Men, som sagt, risken är då att du som intervjuare inte riktigt hinner med att uppfatta alla nyanser och detaljer i berättelsen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Bland våra kunder här på Transkribera Mera finns många forskare som har valt att spela in sina intervjuer, men tagit hjälp av oss för att ta hand om det moment som annars kan bli mycket tidskrävande – att föra över det inspelade samtalet till skrift. Att ha hela intervjuer nedskrivna som text gör ju inte att materialet som sådant blir mindre omfattande, men det blir mycket lättare att arbeta med. I en textfil kan du söka efter specifika ord, du kan sortera, lägga till, ta bort, flytta runt och så vidare, på ett sätt som inte är möjligt så länge materialet bara finns som ljud. Du får också ut det allra mesta av intervjun eftersom allt blir nedskrivet.

Om du väljer att anlita oss, läs gärna våra rekommendationer för hur du skapar bästa möjliga förutsättningar för bra ljud så att vi kan ge dig bästa möjliga text tillbaka.

Categories: Transkribera

Related Posts

Transkribera

Transkribera Mera tar inte semester

Känner du att sommaren närmar sig med stormsteg och vet att du har ljudfiler som måste vara transkriberade och färdiga innan hösten är här? Tanken på att man har oändligt många timmars transkribering framför sig Read more...

Transkribera

Vad använder ni för programvara när ni transkriberar?

Vi använder Express Scribe. Utöver de vanliga funktionerna som kortkommando för play/stopp och att spola tillbaka tiden så har programmet funktioner för att enkelt lägga in tidskoder i textfilerna. Det går också att ta bort störande Read more...

Transkribera

Hur snabbt skriver vi egentligen?

När vi transkriberar gäller det att skriva rätt, och att skriva snabbt. Helst ska vi skriva lika fort de pratar, men det går ofta inte. I den här filmen ser du ett exempel på hur Read more...