Om Transkribera Mera

Stort team av transkriberare

Vi har ett stort team av transkriberare som jobbar för att få just dina transkriberingar klara i tid. Du kan ladda upp över 35 timmar med inspelade intervjuer som är färdiga inom sju arbetsdagar. Vi hjälps åt och lär av varandra för att ge dig bästa möjliga transkribering. Vi tar bort ovidkommande ''mm'', ''öhh'', halva meningar och stakningar så att du får en textfil som är lätt att jobba med. Vi rättar inte inkorrekt grammatik men vi korrigerar visst talspråk.

Sverige billigaste fastpris - 1 500 kr / timme

Vi erbjuder transkribering på svenska och engelska till fast kostnad - 25 kr per minut ljudfil - max tre medverkande. Vi har inga ''om och men'', du betalar aldrig mer än 1 500 kr för en timme ljudfil, även om ljudkvalitén är dålig. Om du ger oss filer med dåligt ljud, svår dialekt eller otydligt tal så får du räkna med att vi inte kommer höra allting.

Transkribering med sekretess

Era filer överförs krypterat genom vårt IT-system. Vi har rutiner för hur vi hanterar ditt material konfidentiellt, vi skickar t ex aldrig filer som bifogad fil i e-post. När någon frågar vad vi jobbar med så berättar vi inte vilka ämnen och kunder vi jobbar med, så att vi inte hamnar i ''har man sagt A så får man säga B''.

Transkribering på sju arbetsdagar

Vi kan leverera (nästan) hur mycket transkribering som helst på sju arbetsdagar. Har du mer än 50 timmar ljudfiler tar det kanske lite längre tid. Du väljer ifall du vill ladda upp allt material på en gång eller utspritt.

Transkribering med kvalité

Genom att alla transkriberare samarbetar och lär av varandra så blir vi hela tiden bättre och bättre. Närvarande ledarskap, tydliga skrivinstruktioner och ett bra IT-stöd ger dig bästa möjliga kvalité på materialet.
Kontakt

Kontakt

E-post: info@transkriberamera.se
Telefon: 08-12 84 32 00
Det är lätt att få tag på Transkribera Mera. Vi är snabba med att svara på e-post och i telefon, dock inte riktigt dygnet runt.

Transkribering av en ljudtimme för 1 500 kr

Vi erbjuder Sverige billigaste fastpristranskribering. Hos oss betalar du aldrig mer än 1 500 kr för transkribering av en ljudtimme, eller 25 kr för en ljudminut, på svenska eller engelska.

Om ljudkvalitén är dålig på dina inspelningar betalar du samma låga pris, men vi kommer troligtvis ha svårt att kunna höra allting.
Moms tillkommer med 25 procent.

Vi transkriberar till exempel intervjuer, föreläsningar, förhör och möten. De enda kraven är att inspelningarna är på svenska eller engelska och att det inte är fler än tre personer som medverkar i varje ljudfil.

Trots att vi är flera personer som jobbar med varje kund så är vi så pass sammansvetsade att du inte kommer märka att det är flera personer som jobbar - alla följer våra noggrant utarbetade skrivrutiner som ger dig ett material som är lätt att arbeta med.
Klicka här för att se exempel på hur vi transkriberar.

Bli kund hos Transkribera Mera

 

Jobba hos oss

Då och då söker vi ny personal. Vi vill gärna att du registrerar dig i vår intressebank för jobbsökande. Ansökningsprocessen går till såhär:

Klicka på bilden till höger och gör skrivtestet där. Du kan göra testet så många gånger du vill. Ta skärmdumpar av resultatet från dina två bästa försök och maila till oss som bifogade bilder.

I mailet ska också framgå ditt namn, telefonnummer, dina erfarenheter av arbete med text/språk, hur mycket du har möjlighet att arbeta samt varför du är den bästa transkriberaren för oss. Vi kommer kontakta ett urval av de sökande för att komma vidare i rekryteringsprocessen.

Välkommen att söka jobb hos oss!

skrivprov transkribering